QR code PID

PO “MD Trade”

Ekološka proizvodnja

O nama
Galerija
Certifikati
Info

Hrvatska

Barbat 677,
Barbat na Rabu 51280
Vidi kartu

Kontakt

Vlasnik: Dušan Kaštelan
Projekt je sufinancirala Europska unija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.: Financira Europska unija – NextGenerationEU.
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije