Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja VeeMee platforme

 1. Opći dio

Molimo Vas da pažljivo pročitate pravila i uvjete korištenja VeeMee Platforme.

Ovi uvjeti korištenja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti“) platforme veemee.eu i veemee.eu (u daljnjem tekstu: Platforma) uređuju odnose između Korisnika Platforme (u daljnjem tekstu: „Korisnik“ ili „Vi“) i vlasnika portala, trgovačkog društva VeeMee d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15/12,  (u daljnjem tekstu: „VeeMee“ ili „Mi“).

Svako korištenje Platforme i svih njegovih dijelova, podložno je niže navedenim uvjetima. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, dužni ste odmah prestati sa svakom uporabom ove Platforme.

 

 1. Pojmovi

U smislu ovih Uvjeta, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • Korisnik – je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge Platforme, a mogu se klasificirati kao potrošači, PID korisnici i poslovni subjekti.

 

 • Potrošač – svaki korisnik koji pristupa i koristi usluge Platforme,

 

 • Korisnik PID (Producer Identity) – a: sadrži sve relevantne informacije o proizvođaču ili tvrtki koje se nalaze na Platformi. Korisnici PID-a su odgovorili su na određena pitanja i poslali određenu dokumentaciju koja je od njih tražena. Korisnici PID-a, za točnost dostavljenih podataka jamče kaznenom i materijalnom odgovornošću te su obvezani održavati podatke točnim i ažurnim, odnosno promjene podataka pravovremeno javiti VeeMee. Svaki PID je povezan sa odgovarajućim Stickerom. PID može biti Basic (besplatan za korisnike) i Standard (jednokratna godišnja naknada), a odnose i uvjeti se dodatno usuglašavaju između Korisnika i VeeMee.
 • Poslovni subjekti – korisnici koji na temelju ugovornog odnosa koriste usluge Platforme.
  1. Relevantne informacije su osnovni podaci Korisniku PID-a, sekcije “O nama”, “Galerija”, “Certifikati” i “Info”, vanjske poveznice, citat.
   • Osnovni podaci su: naziv Korisnika PID-a, ime vlasnika, adresa sjedišta i mjesta poslovanja, elektronička pošta, telefon, poveznice sa društvenim mrežama, veličina poljoprivrednog zemljišta i tipa obrade poljoprivrednog zemljišta. Također, osnovni podaci su i uzgajane kulture i proizvodi.
  2. Sekcije:
   • O nama – kratak opis Korisnika PID-a, kada je započeto poslovanje, tko radi, što sve rade, tijek razvoja, gdje se vide u budućnosti, čemu teže i slično.
   • Galerija slika – nalaze slike procesa proizvodnje, uzgoja, proizvoda i dr.
   • Certifikati – prikazani su svi certifikati za koje proizvođač ima potvrdu.
   • Info – dodatne informacije o proizvođaču, koje bi htio dodatno razraditi, npr. izdvojeni klijenti, članstva u udrugama, zadrugama, priredbe, sajmovi, znanstveni uradci i sl.
   • Poveznice – mogu biti vanjske ili unutarnje. Vanjske poveznice su web stranice tvrtki/udruženja/proizvođača s kojim Korisnik PID-a surađuje, a želi ih istaknuti, također može se raditi i o poveznicama koje VeeMee automatski generira, ukoliko Korisnik PID-a nema preferencija. Unutarnje poveznice su PID, s kojim Korisnik PID-a surađuje ili želi istaknuti. Također može se raditi i o PID poveznicama koje VeeMee automatski generira, ukoliko Korisnik PID-a nema preferencija.
   • Citat – riječ ili rečenica koju Korisnik PID-a želi poručiti potrošaču ili ostaviti dojam na potrošača.
 • Sadržaji na Platformi: svi podaci i sve informacije dostupni putem Platforme, što uključuje, ali nije ograničeno na, podatke, informacije, procjene i prognoze, tekstove, grafike, video prikaze s ili bez zvuka, naslove.

3. Newsletter

VeeMee će podatke, odnosno e-mail adrese koristiti kako bili u kontaktu s Vama (korisnicima Platforme) i kako bi vam slali novosti i promovirali proizvođače. U svakom trenutnu se možete predomisliti i odjaviti tako da na dnu primljenog e-maila kliknete na link za odjavu, ili nas kontaktirate na support@veemee.eu.

 

4. Zaštićeni sadržaji

VeeMee je nositelj prava na Platformi i sadržajima na njemu, što uključuje i pravo na bazama podataka sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Korisnici su ovlašteni upotrebljavati Platformu, sadržaje objavljene na njemu i baze podataka samo i isključivo sukladno ovlaštenjima koja su stekli temeljem ugovora ili sukladno ovim Uvjetima.

VeeMee je nositelj prava u pogledu dizajna Platforme i njegovih karakterističnih dijelova. Navedeni sadržaji uživaju zaštitu po Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima te drugim primjenjivim propisima, te se ne smiju kopirati ili na drugi način koristiti bez naše pisane suglasnosti.

Pojam VEEMEE, kao i odgovarajući logotip, registrirani su kao žig u Republici Hrvatskoj te uživaju zaštitu temeljem Zakona o žigu. Njihovo korištenje dozvoljeno je samo uz pisanu suglasnost VeeMee.

 

5. Ograničenje naše odgovornosti

Sve informacije i druge sadržaje koji su dostupni putem Platforme prikupljamo i nudimo našim korisnicima u dobroj vjeri, pri čemu ulažemo razumne napore i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bismo u što je moguće većoj mjeri osigurali njihovu točnost, potpunost i pouzdanost. Međutim, VeeMee ne jamči, izričito ili prešutno, za točnost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije, kao niti za ažurnost postavljanja novih sadržaja na Platformil.

VeeMee ulaže sve razumne napore kako bi osigurao uredno funkcioniranje Portala, ali neće biti odgovoran za povremeno i vremenski ograničeno nefunkcioniranje Platforme.

Nadalje, određeni sadržaji koji se nude putem Platforme predstavljaju našu subjektivnu procjenu odnosno mišljenje, koji se generiraju u pravilu automatski, obradom informacija koje prikupljamo iz različitih izvora. Navedene procjene odnosno mišljenja dajemo u dobroj vjeri, ali ne preuzimamo odgovornost za njihovu ispravnost.

Platforma sadrži i informacije trećih osoba i poveznice (linkove) do drugih portala – Internet stranica i/ili sadržaja nad kojima nemamo mogućnost uređivanja. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s tim i označavaju. U svakom slučaju, ne preuzimamo odgovornost za točnost, pouzdanost ili cjelovitost tih sadržaja.

VeeMee, njegovi vlasnici, direktori, zaposlenici i suradnici ne prihvaćaju i neće odgovarati za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela.

Suglasni ste i prihvaćate da VeeMee neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posljedica Vašeg korištenja Platforme i sadržaja koji se nude putem njega.

 

6. Prava i obveze Korisnika

Korisnik u potpunosti prihvaća da je odgovoran za sve posljedice koje proizlaze iz njegovih aktivnosti i odluka, bez obzira proizlaze li one iz upotrebe Platforme ili su vezane na podatke, materijale i informacije na Platformi.

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim mogućnostima i ograničenjima Platforme te s tehničkim zahtjevima vezanim na računalo, računalne postavke i konfiguraciju koji su potrebni za korištenje Platforme.

Korisnik prihvaća da je zabranjeno korištenje Portala koje nije isključivo za osobne (vlastite) svrhe, dohvat podataka radi daljnjeg javnog objavljivanja, komercijalnog ili nekomercijalnog iskorištavanja, kao i dohvat većeg broja podataka od uobičajenog i/ili dozvoljenog.

 

7. Završne odredbe

VeeMee izričito zadržava pravo na izmjene ili ukidanje sadržaja Platforme, djelomične izmjene sadržaja stranica ili čitave ponude, pravo nadopunjavanja ili brisanja, kao i privremenog ili trajnog ukidanja Portala, i to na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te ne odgovara za štetu nastalu zbog takvih promjena.

Isto tako, VeeMee zadržava pravo promjene ovih Uvjeta bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 25. svibnja 2018. godine.

Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:

na adresu sjedišta društva: Avenija Dubrovnik 15/12, Zagreb

putem e-pošte na adresu: support@veemee.eu

 

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

 

Podaci o upravitelju Platforme VeeMee:

VeeMee d.o.o.

Adresa: Avenija Dubrovnik 15/12, 10 000 Zagreb, Hrvatska

E-pošta: info@veemee.eu

Telefon: +385 99 808 0565

 

Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu,

MBS: 04743083, OIB: 02837824881

Temeljni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti.

Politika privatnosti

 1. Zaštita privatnosti

Pregledavanje Platforme anonimno je te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili vašu identifikaciju.

VeeMee automatski prikuplja podatke o uređaju kojim pristupate web stranici. Ove podatke VeeMee koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje Platforme.

Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Platformi potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da ih VeeMee koristi u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo vas posebno upozoriti. Prilikom upisa osobnih podataka na za to predviđena polja na Platformi, uputit ćemo vas na ovu Zaštitu privatnosti kako biste se upoznali sa svojim pravima u odnosu na zaštitu predmetnih osobnih podataka.

U skladu s navedenim, ovime vas obavještavamo da je VeeMee voditelj obrade osobnih podataka koje unosite u za to predviđena polja na web stranicama te se predmetni podaci koriste isključivo u svrhu za koju su dobrovoljno dani.

 

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati VeeMee na support@veemee.eu, adresu sjedišta VeeMee, telefonski broj 099 808 0565.

Opća uredba o zaštiti podataka predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje i ograničenje obrade, pravo na prenosivost te pravo na prigovor.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti na support@veemee.eu ili sjedišta banke, telefonski broj 099 808 0565.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

VeeMee može, ako ste se složili s korištenjem kolačića, koristiti prikupljene podatke kako bi vam pružili učinkovitiju korisničku uslugu, olakšali korištenje Platforme uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu PLatforme vašim osobnim sklonostima i interesima.

VeeMee ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika Platforme trećim stranama i štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa. VeeMeemože, ako ste se složili s korištenjem kolačića, proslijediti vaše osobne podatke pouzdanim poslovnim partnerima za određene svrhe kao što su razne statističke analize, oglašavanja, omogućavanje korisničke potpore ili slične potrebe. U takvim slučajevima VeeMee će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

 

 

2. Politika kolačića

S obzirom na važnost osobnih podataka i naše obveze transparentnosti, u nastavku navodimo informacije o kolačićima, načinu na koji ih upotrebljavamo na Platfromi i koje opcije imate ako biste ih radije onemogućili unatoč prednostima koje donose.

 • Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se obično preuzimaju na vaše računalo, tablet ili mobilni uređaj (u nastavku teksta: uređaj) s web lokacija koje posjećujete. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju vaše postavke za web stranicu (primjerice, odabir jezika) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova učitavaju. Na taj su način informacije sadržane na web stranici prilagođene vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

 • Koje vrste kolačića postoje?

Kako biste bolje razumjeli kolačiće i kako ih kontrolirati, u nastavku možete saznati koje vrste kolačića postoje te koji se koriste na web stranici.

 • Kolačići od prve strane (first party cookies)

Kolačići koje je na vaš uređaj instalirala organizacija čiju web stranicu posjećujete poznati su kao kolačići “prve strane”.

 • Kolačići treće strane (third party cookies)

Kolačići koje je na vaš uređaj web stranicom koju posjećujete instalirala druga organizacija poznati su kao kolačići “treće strane”. Primjer kolačića “treće strane”  je kolačić koji je postavila tvrtka specijalizirana za analitiku web stranica (primjerice, Google Analytics) koja vlasniku web stranice daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu.

 • Stalni kolačići (persistent cookies)

Stalni kolačići ostaju spremljeni na vašem uređaju i nakon zatvaranja web preglednika. Uz pomoć ovih kolačića web stranice pohranjuju podatke kako bi vam se olakšalo njihovo korištenje. Primjerice, web stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke zapamtit će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu.

 • Privremeni kolačići (session cookies)

Privremeni kolačići uklanjanju se s vašeg uređaja u trenutku zatvaranja web preglednika u kojem ste pregledavali web stranicu. Pomoću ovih kolačića stranice pohranjuju privremene podatke koji služe za njezino ispravno funkcioniranje.

 

3. Koje kolačiće koristi VeeMee?

Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, Platforma upotrebljava sve navedene kolačiće (kolačiće prve i treće strane, stalne i privremene kolačiće).

 • Funkcionalnost web stranice

Web stranica koristi kolačiće (prve strane i stalne) koji su neophodni za ispravnu i tehničku funkcionalnost ili koji pružaju uslugu ili opciju koju ste zatražili (primjerice, kolačić koji “pamti” vaš odabir prihvata ili odbijanja kolačića treće strane).

 • Statistike i analitike posjećenosti web stranice

Platforma koristi za praćenje kolačiće (treće strane) koji nam je pomažu unaprijediti dajući nam agregatne statistike i analitike o posjećenosti korisnika, koji dijelovi stranice su najposjećeniji, broj posjeta iz različitih izvora ili organskim pretraživanjem (primjerice, Google Search). Kolačići treće strane koje koristi web stranica ne identificiraju vas osobno i potpuno su anonimni.

Napredne postavke za praćenje statistika i analitika (uključuju prikupljanje demografskih podataka i interes korisnika) pomažu nam u unapređenju usluga te pružanju informacija o novim proizvodima ili uslugama koje možete koristiti.

 • Oglasi ciljani na temelju interesa posjetitelja Platforme.

Kako bismo vam mogli pružiti najrelevantnije informacije o našim proizvodima i uslugama, koristimo kolačiće treće strane za remarketing (retargeting) oglašavanje, oglašavanje ciljano na temelju interesa kako biste bili svjesni sadržaja koji ste pogledali na web stranici.

Ove podatke možemo upotrijebiti u svrhu naših oglašivačkih kampanja na web stranicama trećih strana. U tom slučaju možemo dobiti povratne informacije o web stranicama naših marketinških partnera na kojima ste vidjeli naše oglase. Slično tome, treće strane mogu postati svjesne da ste posjetili našu web stranicu.

 • Kolačići za praćenje nisu postavljeni.

Kako bi onemogućili kolačiće za praćenje, odaberite opciju uklanjanja kolačića.

Ako ubuduće želite postaviti kolačiće za praćenje i time poboljšati korisničko iskustvo te nama pomoći u kreiranju ciljanog sadržaja, odaberite opciju postavljanja kolačića.

 • Kako kontrolirati kolačiće?

Kao što je prethodno objašnjeno, kolačići pomažu kod kreiranja najboljeg korisničkog iskustva na web stranici. Ako odlučite onemogućiti kolačiće, možda ćete ustanoviti da neki aspekti web stranice ne funkcioniraju prema očekivanjima.

Osim specifičnog onemogućavanja kolačića koje smo opisali, možete postaviti web preglednik da onemogući kolačiće ako ih ne želite primati. Imajte na umu da većina preglednika nudi različite razine privatnosti (kao što su dopuštanje kolačića prve strane, ali blokiranje kolačića treće strane) ili vas obavještavaju svaki put kad web stranica želi postaviti kolačić. Imajte na umu da onemogućavanje kolačića sprječava postavljanje novih kolačića, ali neće ukloniti prethodno postavljene kolačiće na vašem uređaju, osim ako ne izbrišete sve kolačiće u postavkama preglednika.

Projekt je sufinancirala Europska unija kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.: Financira Europska unija – NextGenerationEU.
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" https://hamagbicro.hr/
Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Krajnji korisnik financijskog instrumenta sufinanciranog iz ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u sklopu Operativnog programa konkurentnosti i kohezije